sales + marketing = smarketing

Technicznie słowo smarketing jest zbitkiem dwóch angielskich słów: sales oraz marketing.

Terminem tym określamy połączenie biznesowych procesów sprzedaży i marketingu przeprowadzone w taki sposób, aby stanowiły one jedną logiczną całość. W praktyce oznacza to , że zespoły sprzedaży i marketingu pracują pod nadzorem jednego managera oraz bardzo ściśle ze sobą współpracująPonadto oba zespoły ponoszą wspólną odpowiedzialność za wyniki sprzedaży, w sposób ciągły wymienia się informacjami i wspólne wysnuwa wnioski. Co oczywiste oba zespoły muszą się  posługiwać wspólnym słownikiem pojęć. 

Skąd wzięła się potrzeba innego sposobu działania dostawców niż to miało miejsce dotychczas ? 

Smarketing jest odpowiedzią na zmieniające się oczekiwania klientów. Nie chcą się oni stykać z nachalną reklamą, która odrywa ich od aktualnych zajęć. Nie życzą sobie również kontaktów ze sprzedawcami wtedy, gdy nie są na to gotowi. Zamiast tego, oczekują, że interesujące dla nich treści znajdą tam, gdzie lubią przebywać (obecnie są to coraz częściej Media Społecznościowe; stąd też wynika rosnąca popularność Social Selling’u), a kontakt ze strony sprzedawcy nastąpi we właściwej z ich punktu widzenia chwili. Aby firmy mogły dokonać tej karkołomnej sztuki, muszą funkcjonować jako organizacje prawdziwie skoncentrowane na potrzebach klienta. Smarketing jest w tym bardzo pomocny. 

Może powinniśmy porozmawiać ?

SMarketing jest zagadnienie złożonym. Chętnie podzielę się doświadczeniem.

Moje usługi związane ze SMarketing'iem

Zapraszam bezpośrednio na stronę poświęconą usługom.

SMarketing stanowi naturalne rozwinięcie i uzupełnienie działań Social Sellingowych. Jego celem jest zintegrowanie marketingu i sprzedaży w ten sposób, aby z perspektywy klienta stanowiły one jedność. Aby było to możliwe potrzebne jest przebudowanie szeregu procesów biznesowych wewnątrz organizacji i usprawnienie wymiany informacji. 

Sukces procesu transformacji organizacji w kierunku SMarketingu opiera się na czterech filarach. Są nimi: 

 

  • strategia
  • ludzie
  • procesy
  • technologia

Na koniec chcemy uzyskać stan, w którym marketerzy i handlowcy wspólnie i solidarnie odpowiada za realizację celów sprzedażowych, a w  organizacji działają procesy ustawicznej i wzajemnej wymiany informacji pozwalające prowadzić bardzo precyzyjne akcje marketingowe zakończone spodziewanym poziomem sprzedaży z zakładaną marżą.  

Ten projekt należy do dłuższych i trudniejszych w realizacji. Od czego warto zacząć ? Najlepiej od kontaktu ze mną. Zapraszam.

Może powinniśmy porozmawiać ?

SMarketing jest zagadnienie złożonym. Chętnie podzielę się doświadczeniem.