Prowadzę programy SMarketingu B2B w trzech formułach:
  • Interim Management
  • Warsztaty/Szkolenia
  • Konsultacje

Program SMarketing’u można wdrażać w sposób uproszczony – ograniczony do udrożnienia lejka sprzedażowego oraz pełny, rozpisany na wiele miesięcy. Porozmawiajmy chętnie pomogę.

Szczególnie warto porozmawiać jeżeli:

  • chciałbyś w pełni dostosować swój procesy sprzedaży i marketingu do nowych warunków rynkowych,
  • masz kłopot z pozyskiwaniem nowych klientów,
  • pojawiają się leady, ale nie ma konwersji do klientów,
  • chciałbyś poprawić marżowość sprzedaży,
  • chciałbyś wykazać, że marketing jest źródłem przychodów a nie kosztem,
  • masz poczucie, że środki przeznaczone na marketing mogą być lepiej wykorzystane.

Zapraszam do kontaktu.

Może powinniśmy porozmawiać ?

SMarketing jest zagadnienie złożonym. Chętnie podzielę się doświadczeniem.